Leden- en relatiebeheer

qs10 verzorgt de ledenadministratie in uw persoonlijke e-Captainomgeving.

Invoer en verwerking van mutaties

Zo verzorgen we de invoer en verwerking van mutaties van leden en donateurs en de communicatie over lidmaatschap en betaling zoals het versturen van welkomstmails, correspondentie over lidmaatschap en vragen over administratie. Ook innen we voor u de verenigingsgelden, contributies en donaties. Indien van toepassing innen we ook betalingen van producten.

Overige werkzaamheden

Daarnaast pakken we aanvullende werkzaamheden op, zoals het verzenden van welkomstpakketten en het opvolgen van opzeggingen.

Verschillende registraties

Per kwartaal ontvangt u van ons een rapportage van het ledenverloop zoals aan- en afmeldingen. Jaarlijks ontvangt u een rapportage statistieken. Naar behoefte verzorgen we tevens de registratie van salaris- en personeelsadministratie, vakanties, ziekteverzuim en kilometerregistratie.